Zhurmat në shkollat e Tiranës jashtë normave

Nxënësit në klasat nga rruga të ekspozuar ndaj zhurmave mbi 80-90 Decibel kanë 30 % më pak aftësi përqendrimi në mësim dhe në lexim.

Ata sipas një studimi amerikan të 2015 në vazhdimësi kanë rezultate 30 % më të ulëta në mësime se nxënësit e mbrojtur nga zhurmat.

Nga matjet te shkolla Edit Durham, Fakulteti I Inxhinierisë dhe Shkolla Qemal Stafa, kemi matur dhe filmuar mesataren e zhurmës para tyre.

“Fakt i padiskutueshëm se mes të gjitha makinave , motorrat papaq në Tiranë shtojnë kudo 10 -15 Decibel ndotje, mbi mesataren”

— JO ZHURMES

Një mënyrë e menjëhershme për të ulur ndotjen me 10 Decibel ne Tirane është heqja e papaqëve nga qarkullimi dhe zëvendësimi I tyre me bicikleta elektrike te subvencionuara nga Institucionet që kanë përgjegjësi të na mbrojnë nga Zhurmat që janë Ministria e Mjedisit , Ministria e Shëndetësisë e Infrastrukturës dhe Bashkia Tirane.

Një shëmbull tjetër i mirë është në fund të videos.