Çfarë është Ndotja nga Zhurmat?

  • Është një problem mjedisor i nënvlerësuar për shkak të faktit se ne nuk mund ta shohim, nuhasim apo shijojmë.
  • Tingull i padëshiruar që deporton në mjedis, çdo zhurmë irrituese në veshin e dikujt që vjen nga një burim I jashtëm.

Tingulli që është I padëshiruar ose prish cilësinë e jetës quhet “zhurmë”. Kur ka shumë zhurmë në mjedis, quhet ndotje nga zhurmat.

Tingulli që është I padëshiruar ose prish cilësinë e jetës quhet “zhurmë”. Kur ka shumë zhurmë në mjedis, quhet ndotje nga zhurmat.

– JO ZHURMES
  • Kënaqësia e dikujt mund të shkaktojë ndotje ndaj tjetrit. Tingulli që i kënaq dëgjuesit është muzika dhe ajo që shkakton dhimbje dhe bezdi është zhurma.
  • Zhurma na afekton në dëgjim, aftësinë për të komunikuar dhe sjelljen.
  • Tingulli bëhet i padëshirueshëm kur shqetëson gjatë punës, gjumit dhe bisedave